Võ sư Nhiêu Hòa

Võ sư Nhiêu Hòa

Võ sư Nhiêu Hòa hiện nay phụ trách Võ đường Sa Long Cương tại trường THCS Minh Đức, 75 Nguyễn Thái Học phường Cầu Ông Lãnh Quận 1 Tp.HCM.

Võ sư đã dầy công truyền thụ những điều học được từ Sư trưởng Trương Thanh Đăng đến một thế hệ Võ sư, Huấn luyện viên và môn sinh Sa Long Cương hiện nay tại sân tập trường Minh Đức.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *