Cố Võ sư Trương Bá Đương

Võ Sư Trương Bá Đương là Trưởng nam của Sư trưởng Trương Thanh Đăng.

Sau khi Sư trưởng tạ thế năm 1985 thì Võ sư Trương Bá Đương nối tiếp sự nghiệp phát triển môn phái cho đến khi Ông mất năm 2009.

Ông cùng với Võ sư Lê Văn Vân đã có công phát triển môn phái Sa Long Cương ra ngoài nước cũng như phát triển các chi nhánh Võ đường rộng khắp các tỉnh ở miền Nam.

Sinh thời môn đệ phái Sa Long Cương biết đến ông với danh xưng Sư Phó, tuy nhiên danh xưng này chỉ có một mình ông dùng và từ ngày ông mất đi thì cũng không còn danh xưng này đối với võ sư nào của Sa Long Cương nữa.

Chân dung Sư phó Trương Bá Đương, con trai trưởng của người sáng lập môn phái, Võ sư Trương Thanh Đăng

Sư phó Trương Bá Đương

 

 

Related Post

Võ sư Nhiêu Hòa

Võ sư Nhiêu Hòa

Võ sư Nhiêu Hòa hiện nay phụ trách Võ đường Sa Long Cương tại trường…

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *