Bài quyền Lạc Địa Mai Hoa Đao

Bài quyền Lạc Địa Mai Hoa Đao

 

Võ sư Nhiêu Hòa ngồi hàng đầu bên trái cùng các Võ sư Sa Long Cương trong một buổi lễ Giỗ tổ Đạt Ma.

Bài quyền Lạc địa Mai hoa đao dưới đây do Võ sư Nhiêu Hòa biểu diễn năm 1991 tại Sân Tập Trường THCS Đồng Khởi Q1 TPHCM – Việt Nam.

Nguồn bài viết: Salongcuong.com.vn

Tài liệu bảo tồn của Sa Long Cương Việt Nam.

Related Post

Bài Côn Thái Sơn

Bài Côn Thái Sơn

Côn có ba hạng (chiều dài của côn đo theo người sử dụng): Đản côn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *