Võ sư Trần Văn Hải

Võ sư Trần Văn Hải cùng với các Võ sư Võ Minh Hùng, Võ sư Lưu Ích, Võ sư Hùng Thắng v.v…tháng 5/2018.

Võ sư Võ Minh Hùng – Võ sư Nhiêu Hòa – Võ sư Trần Văn Hải trong buổi lễ thăng cấp cho Môn sinh Sa Long Cương Minh Đức.

Related Post

Võ sư Nhiêu Hòa

Võ sư Nhiêu Hòa

Võ sư Nhiêu Hòa hiện nay phụ trách Võ đường Sa Long Cương tại trường…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *