Võ đường Sa Long Cương – Nhà thiếu nhi Quận 1

Võ đường Sa Long Cương – Nhà thiếu nhi Quận 1

Võ đường Sa-Long-Cương Nhà thiếu Nhi Quận 1 do Võ Sư Nguyễn Quốc Hùng phụ trách.

Địa chỉ: Số 7 Trần Cao Vân Quận 1 Tp.HCM

Thời gian: Thứ 2- thứ 4 – thứ 6. Từ 18h – 20h.

Võ sư Nguyễn Quốc Hùng và các môn đệ trong dịp Giỗ tổ tháng 9/2017

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *