Võ đường Sa Long Cương – Sư trưởng và các môn đệ đời thứ nhất

Võ đường Sa Long Cương – Sư trưởng và các môn đệ đời thứ nhất

Vợ chồng Sư trưởng Trương Thanh Đăng và các môn đệ đời thứ nhất của Võ đường Sa Long Cương.

Ảnh được cung cấp bởi Võ sư Trương Văn Ni.

Các Thầy đời đầu của Võ đường Sa Long Cương. Võ sư Trương Văn Ni đứng thứ 3 từ bên trái qua. Võ sư Trương Văn Ni hiện đang phụ trách giảng dạy tại Võ đường Sa Long Cương Quận 2.

Địa chỉ võ đường Sa Long Cương Quận 2:

Chùa Bà Thiên Hậu, hẻm 36 đường Nguyễn Thị Định Quận 2 – Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0937 431 491.

Ảnh được cung cấp bởi Võ sư Trương Văn Ni.

 

Related Post

Võ sư Nhiêu Hòa

Võ sư Nhiêu Hòa

Võ sư Nhiêu Hòa hiện nay phụ trách Võ đường Sa Long Cương tại trường…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *