Võ đường Sa Long Cương chùa Linh Sơn Texas

Nhằm mục đích phổ biến và bảo tồn một di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, và tạo nên một địa điểm sinh hoạt thể dục, thể thao lành mạnh, hữu ích cho thanh thiếu niên nam nữ tại Austin, đoàn võ thuật cổ truyền Việt-Nam Bình Ðịnh Sa Long Cương đã được thành lập từ tháng 3 năm 1998, do Võ sư Trần Phú Hữu hướng dẫn.  Hiện nay có khoảng 40 võ sinh đang theo tập.

  • Địa điểm: Hội trường An-Hoà, 4604 Duval Rd., Austin TX 78727
  • Ngày giờ: Thứ Bảy, 4g-6g
  • Học phí: $10/tháng (dùng để mua vũ khí cần thiết và cúng chùa phụ trả chi phí điện nước)
  • Liên lạc: Trần Nhật Tân, titantran@yahoo.com, Tel: (512) 794-8998

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *