Võ sư Trương Thế Lưu

Võ sư Trương Thế Lưu

Võ sư Trương Thế Lưu là một trong nhiều cao đồ của Sư Trưởng Trương Thanh Đăng. Nhập học võ đường Sa Long Cương từ cuối thập niên 60, ông đã nhanh chóng thăng lên các cấp bậc. Là một học trò tâm đắc của Sư Trưởng, ông đã lĩnh hội được nhiều sở học từ người tôn sư của mình.

Sang Hoa Kỳ năm 1975, sau một thời gian ổn định cuộc sống nơi xứ người, ông đã thành lập các lớp võ thuật Sa Long Cương tại các trung tâm YMCA ở thành phố Los Angeles, California, thu hút được nhiều thanh thiếu niên địa phương đến học.

Hiện trong tuổi hưu, ông chuyên tâm nghiên cứu và thực hiện các video và bài viết trong tâm nguyện gìn giữ và truyền bá võ thuật cổ truyền Bình Định — Sa Long Cương.

Website của Võ sư Trương Thế Lưu:

Home

Võ sư Trương Thế Lưu.

Related Post

Võ sư Nhiêu Hòa

Võ sư Nhiêu Hòa

Võ sư Nhiêu Hòa hiện nay phụ trách Võ đường Sa Long Cương tại trường…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *