Võ đường Sa Long Cương Quận 8

Võ đường Sa Long Cương Quận 8

Võ đường Sa Long Cương Quận 8 tại địa chỉ:

351 Đường Bông Sao, Phường 5 Quận 8 Tp.HCM

Võ sư phụ trách: VS. Võ Minh Hùng – Số ĐT liên lạc: 0988 383 656

Võ sư Võ Minh Hùng – Hàng ngồi thứ tư từ bên phải sang, ảnh chụp cùng Sư Trưởng Trương Thanh Đăng.

 

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *