Võ đường Sa Long Cương Nhà văn hóa Thanh niên Tp.HCM

Võ đường Sa Long Cương Nhà văn hóa Thanh niên Tp.HCM

Võ đường Sa Long Cương Nhà Văn Hóa Thanh niên Tp. Hồ Chí Minh

Số 4A Phạm Ngọc Thạch Quận 1 Tp.HCM

Phụ trách: Võ sư Nguyễn Thành Bảo – 0908 695 396

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *