Võ đường Sa Long Cương quận 2 Tp. Hồ Chí Minh

Võ đường Sa Long Cương quận 2 Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ võ đường Sa Long Cương Quận 2:

Chùa Bà Thiên Hậu, hẻm 36 đường Nguyễn Thị Định Quận 2 – Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0937 431 491.

Do Võ sư Trương Văn Ni phụ trách.

Võ sư Trương Văn Ni (thứ 3 từ trái sang) – Một trong những thế hệ môn đồ đầu tiên của Sư trưởng Trương Thanh Đăng.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *