Bát Bộ Chân Quyền Sa-Long-Cương

Bát Bộ Chân Quyền Sa-Long-Cương

Bát bộ chân quyền là phần cơ bản nhất đối với người võ sinh khi vào tập luyện. Phần này do cố Sư trưởng Trương Thanh Đăng đã dầy công nghiên cứu, học hỏi từ khi còn học võ cho đến lúc ra dạy (1925) và đã thành công với nhiều người học võ cổ truyền Việt Nam – võ Cổ truyền Bình Định.

Bát bộ chân quyền gồm có 8 bộ như sau:

Bộ 1

 • Trung bình tấn – Đinh tấn tả – Đinh tấn hữu
 • Hổ lập bình dương

 

Bộ 2

 • Xà tự đinh tấn
 • Xà tự hạc tấn
 • Ngũ hành (Kim – mộc – thủy – hỏa – thổ)

 

Bộ 3

 • Mài thiền sư
 • Tả mã bộ – hữu mã bộ – Hổ tấn
 • Bạch hạc tầm giang

 

Bộ 4

 • Thần thông bửu bối

 

Bộ 5

 • Gạt âm dương

 

Bộ 6

 • Nhảy thập tự

 

Bộ 7

 • Trảo mã truyền

 

Bộ 8

 • Độc hành thiên lý

 

Sau đây là phần hướng dẫn Bát bộ chân quyền của cố võ sư Lê Văn Vân.

Bát Bộ Chân Quyền do Võ sư Nhiêu Hòa – Võ sư Trần Văn Hải cùng các Huấn luyện viên

Địa điểm: Lớp tập Trường THCS Đồng Khởi – Quận 1 năm 1991.

 

Related Post

Bài Côn Thái Sơn

Bài Côn Thái Sơn

Côn có ba hạng (chiều dài của côn đo theo người sử dụng): Đản côn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *